neděle 27. říjen 2019

Výkupní podnik

Průmyslový areál, který ve 30. letech postavilo Hospodářské družstvo. Nejprve vyrostlo skladiště obilí, pak váha a kůlna, časem i administrativní budova. Před rokem 1950 ještě pod Hospodářským družstvem rostou další přístavby a dochází k prestavbám, ale po tomto roce je Hospodářské družstvo zrušeno a objekt postupně spadá pod Zemědělský a zásobovací podnik. Během komunismu se s objekty nic moc neděje a tak zůstavají zachovalé jako původní, prvorepublikové. V areálu má dojít k asanaci a přestavbu na bytovou zástavbu, ale zatím se nic neděje.

neděle 27. říjen 2019