Urbex

UrbEx - Urban Exploraion. Objevování a průzkum opuštěných zajímavých staveb jako jsou zámky, továrny, vojenské budovy a další zanikající objekty, jejichž tvůrcem je člověk.